Der.

"Jeg bor på et sted hvor man kan se hele himmelhvelvingen og hvor lyktestolpene står skjevt i veikanten"