In the cold cold comfort, of winter on winter

Woven Hand kommer nok en gang til Norge.
1. mai på Rockefeller.

Alle hjerter gleder seg!!

That alone should make us love each other, but it doesn?t.

..Våre øyne møttes i noe som sikkert ikke var mer enn ett sekund.
Men vi skjønte begge at vi tok hverandre i å betrakte hverandre.
I neste sekund så jeg ut av viduet.
Jeg vet ikke lengere hva han ser på..